W okresie wakacyjnym nasi uczniowie Kamil Ząbik i Seweryn Dudek odbywali staże zawodowe w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. To już kolejny rok, kiedy to nasi uczniowie oprócz podszkolenia języka i umiejętności mogą zwiedzić np. fabrykę samochodów i nieco odpocząć.

Wyjazd odbył się w ramach projektu pt.: „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”. Staże realizowane są  w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia  zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza  E3dukacja Rozwój.

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz