27 kwietnia zostały opublikowane  na stronie Instytutu Pamięci Narodowej wyniki V edycji konkursu „O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości” dla województwa małopolskiego wśród trzech osób zakwalifikowanych w kategorii prac pisemnych ze szkół ponadgimnazjalnych znalazła się nasza Klaudia Myśliwy z kl II .
Kolejna edycja Konkursu zorganizowana była przez  krakowski oddział IPN i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków, przy współudziale pozostałych oddziałów oraz Zarządu Głównego.
Do finału konkursu „O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości”, zakwalifikowano  z terenu  całej Polski 122 uczniów w trzech kategoriach praca pisemna, multimedialna i fotograficzna. Organizatorzy zorganizowali uroczystą galę połączoną z etapem ogólnopolskim konkursu, który odbył się w dniach 7 – 8 czerwca w Warszawie..
 
W dniu 7 czerwca, organizatorzy projektu zorganizowali warsztaty edukacyjne dla uczniów w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
Klaudia brała udział w warsztatach pt. ,, Na sarmackim dworze” wraz i innymi uczestnikami zwiedziła również komnaty królewskie oraz park pałacowy zachwycający zapachem i kolorem różnorodnych kwiatów.
   
Wieczorem nie obyło się bez spaceru po centrum Warszawy.
 
   
Nadszedł  8  czerwiec dzień finału etapu ogólnopolskiego. Uczniowie mając do dyspozycji 10 minut, ustnie prezentowali swoją pracę - uzasadniali wybór tematu, przedstawiali pracę, dokonując analizy i oceny zebranego materiału źródłowego a przez kolejne 10 minut odpowiadali na pytania członków komisji. Komisje konkursowe  po kilku godzinach wyłonili finalistów w każdej z kategorii. Klaudia uzyskała tytuł laureata etapu ogólnopolskiego.
 
Na uroczystej gali  do zgromadzonych uczniów i opiekunów w warszawskim Centrum Łowicka zwrócił się prezes IPN dr Jarosław Szarek  tymi słowami …,, Jakże cieszy, że jest tylu młodych ludzi, którzy wraz z IPN chcą przywracać pamięć o ziemianach. Mam nadzieję, że będziecie wierni ich wartościom – służbie Polsce, tożsamości narodowej …” . 
Odczytany został również list pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska, pod której honorowym patronatem odbył się konkurs.
Do zgromadzonych zwrócił się również Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin Schirmer, który dziękował młodzieży i nauczycielom za liczny udział w konkursie.
 
 
Wiceprezes PTZ Oddział Kraków - dr. hab. Mariana Wolskiego przypomniał, że, celem konkursu „O Naszą Niepodległą!” jest: 
  • Przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego tradycji w walkach niepodległościowych oraz martyrologii
  • Poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian
  • Poznanie i utrwalanie wartości etycznych polskiego ziemiaństwa jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa
 
 
Prezes IPN dr Jarosław Szarek, dr Marcin Chorazki, dr hab. Marian Wolski, Marcin Schirmer, 
oraz Klaudia Myśliwy i Marta Piecuch
Konkurs ten wpisuję się rok 100 odzyskania Niepodległości
 

 

 

 

 
 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz