W dniu 7 września 2018 r . uczennice klasy I uczestniczyły w konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”, która odbyła się w  Centralnej  Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Spotkanie rozpoczął  sam Minister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi , a  w dalszej części konferencji poruszano m.in. problematykę ochrony krajobrazu wiejskiego, zabytków architektury drewnianej oraz wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów. Po konferencji nastąpiło zwiedzanie pięknej stolicy…
 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz