Jak zawsze młodzież naszej szkoły przygotowała program artystyczny poświęcony obchodom Dnia Edukacji  Narodowej.  Padło wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Pokazano zacnych pedagogów i prowadzone przez nich lekcję w sposób humorystyczny. Śmiali się zarówno pedagodzy jak i młodzież.

Pan Dyrektor przekazał życzenia wszystkim pracownikom szkoły w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Poseł Barbary Bartuś oraz imieniu własnym. Podziękował wszystkim za pracę i życzył dalszych sukcesów zarówno w pracy zawodowej z młodzieżą jak i  na niwie osobistej.

 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz