Po raz kolejny nasza uczennica z klasy I technikum architektury krajobrazu, Sylwia Klimek, stanęła na podium. Tym razem zdobyła wyróżnienie za komplet fotografii prezentowanych na  X jubileuszowym Konkursie Osobliwości Ziemi Gorlickiej organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach. Niedawno, Sylwia zdobyła także wyróżnienie w konkursie interdyscyplinarnym im. W. Pola za oryginalne rysunki pokazujące osobliwości Ziemi Gorlickiej. Warto także wspomnieć, że jest ona zwyciężczynią konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Sieć Szkół Rolniczych - jej fotografie były najlepsze spośród 56 szkół zgłoszonych do konkursu.
 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz