Dzisiaj, 2 września 2019 r., znowu rozpoczęliśmy podróż w nieznane meandry wiedzy. Nowi uczniowie, nowi nauczyciele, nowe cele i wyzwania przed nami wszystkimi. Młodzież pod kierunkiem p. Marzeny Lewek, opiekuna Samorządu Uczniowskiego  przywitała zebranych w auli ZSCKR i zaprosiła do wspólnej podróży po wiedzę i przygodę.  Wspomniano także 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, wszak nie można zapominać o bohaterach, dzięki którym możemy żyć i uczyć się w pokoju.  Pan Dyrektor witając zebranych, życzył wszystkim sukcesów w zdobywaniu wiedzy i wytrwałości w codziennej pracy.

 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz