Tematy oraz informacje z plastyki i wiedzy o kulturze:

mgr Arkadiusz Kapłon

 

Muzea ONLINE: 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz