Informacja dla uczniów i rodziców o zdalnym nauczaniu

 

W związku z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, które wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 r. Dyrektor ZSCKR w Bystrej  informuje - w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka będzie realizowana na odległość, dlatego w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne (lekcje) będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


 W naszej szkole nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli na szkolnej platformie (strona internetowa szkoły - zakładka ZDALNE NAUCZANIE). Będziemy również wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.


 Dyrektor szkoły i nauczyciele ustalą i przedstawią w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce zgodnie z obowiązującym  Statutem Szkoły.  Dlatego bardzo ważne będzie podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia oraz jego klasyfikacji.


 Zajęcia w ramach kształcenia będą prowadzone przede wszystkim w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, religii  oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych.  W ograniczonym stopniu obejmą również   zajęcia  praktyczne w klasach lI i III Technikum Architektury Krajobrazu a także  kl. lII Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

 Uczniowie klas II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Architektury    Krajobrazu będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

 Zwracamy się z gorącą prośbą do uczniów i rodziców o zapoznanie się z nowymi zasadami i bardzo dokładne i sumienne ich przestrzeganie.

Rodziców prosimy o pomoc w motywowaniu do aktywności swoich dzieci w realizacji zdalnego nauczania.

 


 Informacje dla uczniów, dotyczące realizacji podstawy programowej w dniach 25.03 - 10.04.2020r.

 Zakładka ZDALNE NAUCZANIE  na naszej stronie, tutaj bez logowania możecie kliknąć na nazwę waszej klasy, nauczany przedmiot i odczytacie informacje, które pozostawią dla Was nauczyciele z poszczególnych przedmiotów wg. obowiązującego w tym okresie  podziału GODZIN !!!! . Nowy podział godzin ma na celu uporządkować waszą codzienną aktywność informatyczną i uwzględnia możliwości psychofizyczne .

Zachęcamy do korzystania z zakładek biblioteka(promocja ciekawych książek, filmów , lektur, rozrywka) i i pedagog (pomoc psychologiczno-pedagogicznadla uczniów i rodziców, profilaktyka zdrowotna)   

Treści nauczania  przekazane Wam  będą ujęte w jednostki lekcyjne odpowiadające podziałowi godzin i metodycznie 45 min. Lekcje nie  muszą się odbywać  wg rozkładu czasu szkolnego tzn. 8 - 8.45….itd. Korzystanie z treści przekazanych przez nauczycieli dopasujcie indywidualnie do swojej aktywności, chyba że nauczyciel postanowi inaczej (np. zapowie wideokonferencję)

 

 

 

Kl I gimnazjum

Kl I podstawówka

Kl II

PON

Rośl. ozd/techn. gast.

Rośl. ozd/zas.żyw

WOS

J.pol.

J.pol.

J.ang.

 

Matematyka

J.ang.

Informatyka

Fizyka

Religia

Matematyka

Rośl,ozd/Obsł.kons

Rośl. ozd/Obsł Kon

J.ang.

Religia

WT

Historia

Matematyka

Podst.ogr/techn. gast.

Podst.proj/wyp.zak.ga

Edukacja dla bezp.

J.pol.

J.niemiecki

Urządz.i piel/techn. ga

Rośl. ozd/ techn. gast.

Biologia

 

Historia

Podstawy przedsięb.

J.ang.

Biologia

Ochr.i kszt.krajobrazu

ŚR

Fizyka

J.niemiecki

Matematyka

Kultura

Biologia

Matematyka

J.pol.

Plastyka

J.niemiecki

Wyposaż.zakł.gastr

Matematyka

J.pol.

Urządz.i piel / zas.żyw

Przep.ruch,dr/zas.żyw

Kultura

CZW

Geografia

J.niemiecki

Matematyka

Religia

Techn. gast.

 

Rośl.ozd/wyp.zakł.gas

Podst.ogr/zas.żyw

J.niemiecki

Geografia

Chemia

Historia

Historia

J.niemiecki

Biologia

J.pol.

 

Prowa.dzial

Wyp.zak.gastronomicz

Zaj.prak 2godz.urządz.i piel.

PT

Historia

Informatyka

 Chemia

Religia

Zasady żyw/podst. Ogr

 

Matematyka

J.ang.

 Edukacja dla bezp

J.pol.

Zasady żywienia

Religia

 

Matematyka

 Podst.proj techn. gast.

Podst.proj/ techn. gast.

J.polski

Religia

 

 

Kl III

Kl IV

 

PON

 

J.pol.

Biologia

Matematyka

J.ang.

Religia

 

Biologia

Biologia

J.pol

J.niemiecki

J.niemiecki

Religia

 

 

WT

Historia

Matematyka

Obsł.kon/ochrona i kszt kraj

Obsł kon/ /ochronai kszt kraj

J.polski

J.ang

J.ang

Historia

Matematyka

J.pol.

J.pol.

 

 

ŚR

Matematyka

J.ang.

Org prod.gast/urządz.i piel

Zasady żyw /urządz.i piel

Religia

Matematyka

Matematyka

J.ang

J.ang

Biologia

Biologia

 

 

CZW

Tech.gast

Techn.gastr / urządz.i piel

J.niem zaw. /ochrona i kszt

 

J.ang

J.ang

Matematyka

Matematyka

Historia I sp

Religia

 

Zaj prak.obsł.ko

2godz

Zaj prak.projekt.

2godz

 
 

PT

Techn.gastr / podst.proj

J.angielski

Biologia

J.polski

Matematyka

 

Biologia

Biologia

Historia i sp

Matematyka

J.pol

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor mgr inż. Józef Warchoł

 

 

 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz