Moi drodzy na grupie zostały przekazane tematy i zadania do przerobienia z historii dla każdej klasy. Zadania proszę przesyłać na e-mail'a.
 
    mgr Marta Piecuch 
 
 
 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz