Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Zespołów Szkół oraz Placówek podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą do kolegów dyrektorów o wsparcie finansowe szkół poszkodowanych w powodzi 2010 r.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Kredyt Bank S.A. Oddział w Suwałkach
Nr 70150017191217100378060000

Zawracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie ww. ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Krzysztof Nuszkiewicz
Dyrektor ZSCKR w Golądkowie

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

szuckasz szkoły - film RTvG

 


 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz