W dniu 1 marca 2011 roku w ZSCKR w Bystrej rusza projekt Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce-CEKIN , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce, w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów.

Ważne zagadnienia nowoczesnej edukacji na obszarach wiejskich, którymi zajmie się CEKIN to:

  • rolnictwo ekologiczne,
  • kreowanie pozarolniczych miejsc pracy,
  • odnawialne źródła energii,
  • technologie IT,
  • formy aktywizacji mieszkańców wsi,
  • pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

szuckasz szkoły - film RTvG

 


 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz