W dniu 5 grudnia w ramach projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce-Cekin" w naszej szkole, w ramach wizyt eksperckich gościła pani Agata Wolak - kierownik działu konserwacji Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Tematem wykładu było dziedzictwo kulturowe, ład przestrzenny, architektura i krajobraz wsi. Podczas spotkania uświadomiliśmy sobie, że świadomość bogactwa i różnorodności polskiego dziedzictwa wiejskiego to podstawa umacniania poczucia tożsamości mieszkańców wsi i miasteczek, to powód do dumy i zadowolenia z miejsca, w którym się żyje.

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

 

 

szuckasz szkoły - film RTvG

 


 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz