W dniu 14 września 2011 roku w ramach dodatkowych zajęć dla uczniów realizowanego Projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce –CEKIN” uczniowie klasy odbyli pieszą wycieczkę do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Uczniowie mieli okazję zobaczyć chałupy mieszkalne prezentujące różny status majątkowy mieszkańców wsi XVIII wieku oraz warsztaty usługowe: kuźnię, wiatraki do mielenia zboża, olejarnię oraz piec do wypalania naczyń. Jednym z punktów wycieczki był także renesansowy kasztel - perła polskiej architektury Odrodzenia.

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

 

 

szuckasz szkoły - film RTvG

 


 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz