7 września w Nawojowej, tradycją lat ubiegłych, uczniowie ZSCKR w Bystrej uczestniczyli w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGROPROMOCJA 2013. Organizatorem XXIII edycji wystawy jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.Honorowy patronat nad wystawą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

 

AGROPOROMOCJA jest największą wystawą rolniczą w regionie. Wystawa stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji rolnej, ekologii, ochrony środowiska, przetwórstwa rolno-spożywczego, ogrodnictwa, nasiennictwa, budownictwa wiejskiego i budynków inwentarskich, środków ochrony roślin i nawozów, pasz, dodatków paszowych, jak również dziedzictwa kulturowego. Wystawie towarzyszyły koncerty zespołów folklorystycznych.
Coroczny udział uczniów z ZSCKR w Bystrej stanowi znakomita okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami w agroturystyce, rolnictwie i ekologii. Szczególnie zadowoleni byli uczniowie klas pierwszych dla których przy okazji był to wyjazd integracyjny.

 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz