Seminarium „Kierunki w chowie i hodowli pszczoły miodnej” otworzył Wojciech Gregorczyk, dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Inauguracyjny wykład na temat aktualnej sytuacji w chowie i hodowli pszczół w Polsce i na świecie wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Czekańska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  W dalszej części szkolenia uczestnicy udali się do pasieki „Barć” Emilii i Jacka Nowaków w Kamiannej, pasjonatów sztuki pszczelarskiej. Przewodnikiem po pasiece był Jacek Nowak, który opowiadał o właściwościach leczniczych produktów pszczelarskich i ujawniał arkana projektowania pasieki stacjonarnej i wędrownej. W miłej atmosferze, podczas degustacji miodów i produktów pszczelich, uczestnicy dowiedzieli się o ekonomicznych aspektach chowu i hodowli pszczół.

Uczestnicy seminarium odwiedzili ZSCKR w  Bystrej, gdzie przywitał ich  Józef Warchoł, dyrektor Zespołu Szkół. W pięknie odrestaurowanej sali pracowni gastronomicznej, goście degustowali regionalne potrawy z rydzów przygotowane przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Nad całością czuwały A. Jasińska i M. Tumidajewicz, nauczyciele zawodu.

Kolejny dzień seminarium dobył się w Gospodarstwie Pasiecznym państwa Kasztelewiczów „ Sądecki bartnik” w Stróżach. Sporym zainteresowaniem cieszyło Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich. W ramach zgłębiania tradycji i kultury regionu nauczyciele udali się do Bobowej,  gdzie zwiedzili m.in. Bożnicę Żydowską. Kolejnym punktem programu była Krynica  i udział w seminarium z okazji Światowego Dnia Wody.

Seminarium zorganizowała Anna Okoń, konsultant  Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy współpracy Józefa  Warchoła, dyrektora ZSCKR w Bystrej.

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz