W poniedziałek 25 listopada w centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja kończąca czteroletni projekt CEKIN, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniu uczestniczyło ok 140 osób zainteresowanych edukacją i podnoszeniem szans na rynku pracy wśród młodzieży na obszarach wiejskich.

Wydarzenie rozpoczął Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – Pan Wojciech Gregorczyk wraz z Wiceministrem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem  Tadeuszem Nalewajkiem. Prezentację na temat wykorzystania funduszy unijnych  przez szkoły podlegające Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła Pani Agnieszka Miszczak-Płuciennik, Naczelniczka Wydziału Finansowania Szkół i Projektów Unijnych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele partnerstwa,  Lokalnych Grup Działania, eksperci ds. rozwoju obszarów wiejskich, a także  organizacji pozarządowych wspierających edukację młodych mieszkańców wsi. Wśród ekspertów zagranicznych wypowiadali się przedstawiciele Latvian Rural Advisory & Training Centre z Łotwy oraz Pan Klaus Schröter z DEULA Hildesheim GmbH z Niemiec. W konferencji udział wzięli nauczyciele oraz młodzież ze szkół rolniczych.

Dr. Jarosław Domalewski z Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rolnictwa PAN zaprezentował wyniki ewaluacji projektu i omówił jego rezultaty. W opinii uczestników i uczestniczek w wyniku projektu wzrosły kompetencje  na których rozwój były ukierunkowany CEKIN. Uczniowie i uczennice szkół rolniczych wydają się oni być w większym stopniu świadomi realiów współczesnego rynku pracy  - od 2010 r. wzrosła liczba udziału uczniów i uczennic przekonanych, że należy być gotowym na elastyczną zmianę miejsca pracy i wykonywanego zawodu, zainteresowanych w przyszłości podjęciem własnej działalności gospodarczej , gotowych do podejmowania nowych wyzwań.. Także w obszarze umiejętności planowania kompetencje uczniów i uczennic wyraźnie wzrosły. Bardzo wyraźny wzrost udziału uczestników i uczestniczek projektu, dostrzegających nowe możliwości wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szczegółowy raport końcowy na stronie: cekin.eu


 
Podsumowując,  uczniowie naszej szkoły podczas trwania projektu uczęszczali na zajęcia, które ukierunkowywały młodzież na rozwój zawodowy w dziedzinach nowoczesnej gospodarki, ekologii i odnawialnych źródeł energii, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykorzystania funduszy unijnych i nowoczesnych technologii, a także aktywności w środowisku lokalnym.

Podczas projektu cekin uczniowie odbyli dwa wyjazdy studyjne,  praktyki wakacyjne w lokalnych przedsiębiorstwach i grupach inicjatyw lokalnych, a także mogli wysłuchać prelekcji ekspertów, którzy chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniem.

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz