Młodzież klasy I pod opieką wychowawczyni. p. U.Ciombor zorganizowała wieczór andrzejkowy.  Staropolskim zwyczajem lano wosk przez ogromną dziurkę od klucza pamiętającego jeszcze minioną epokę. Radości było co niemiara. Wieczór zakończono dyskoteką szkolną  na której bawili się wszyscy uczniowie.

 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz