5. grudnia w  naszej szkole odbył się wykład przeprowadzony przez Tomasza Latochę, kierownika Sekcji Informacji i Promocji Agencji Rynku Rolnego w Krakowie dla uczniów klasy I i II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  oraz Technikum Architektury Krajobrazu. Uczniowie dowiedzieli się o roli, zadaniach i mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje nt. produktu regionalnego i procedurach  uzyskiwania certyfikatów w Małopolsce. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne i słodkie prezenty mikołajowe.

 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz