6 marca 2014 r. w Domu Ludowym w Bystrej odbyło się szkolenie dla młodzieży ZSCKR   i lokalnej społeczności wiejskiej  zorganizowanej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , Zespół Powiatowy w Gorlicach.

O zmianach w przepisach rentowo – emerytalnych i wypadkowych mówił przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mieczysław Belczyk. Nowe  zasady pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej dla gospodarstw rolnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przedstawił Władysław Korbielak.

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz