Dominika Ryzner , uczennica II klasy Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej 4 marca odebrała z rąk Prezydenta Rzeczpospolitą Polskiej Bronisława Komorowskiego nagrodę i gratulację za udział w konkursie literackim „ Mój Arsenał” .Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowała mgr Marta Piecuch, nauczyciel historii. Dominika była jedyną reprezentantką Ziemi Gorlickiej, która zakwalifikowała się do finału konkursu.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz Związek  Harcerstwa Polskiego, nad którego patronat honorowy objął Prezydent RP

Uczennica wraz z mgr Moniką Krzysztoń,  pedagogiem szkolnym, wzięły udział w uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród . Spotkanie w Pałacu Prezydenckim przebiegało w podniosłej i patriotycznej atmosferze przy udziale głowy państwa oraz  Bohaterów Powstania Warszawskiego . Uczniowie i nauczyciele z różnych stron Polski  przysłuchiwali się wspomnieniom Powstańców oraz wysłuchali wystąpienia Prezydenta RP.
 
- Etos Szarych Szeregów jest w dalszym ciągu ważny dzisiaj dla nas wszystkich
– podkreślił Prezydent.
Przywołał  także słowa papieża Jana Pawła II, że każdy z nas posiada swoje Westerplatte,  wartości, których musi bronić.
 - nie  chodzi o wymiar militarny, a właśnie wymiar duchowy, o  codzienną pracę i naukę dla ojczyzny - dodał  Prezydent.
 
Splendoru uroczystości dodał  zespół muzyczny Związku Harcerstwa Polskiego przybliżając młodzieży piosenki, które śpiewali ich rówieśnicy podczas Powstania Warszawskiego.
 
Podczas uroczystości nie zabrakło czasu  na zadawanie  pytań, obecnym na Sali powstańcom, a także na bardziej swobodną wymianę zdań podczas uroczystego obiadu.

„Cieszcie się, że żyjecie w Wolnej Polsce” – te słowa jednego z Powstańców obecnych na uroczystości, chyba najlepiej oddają przesłanie idei przyświecającej konkursowi.
- to dla mnie wielkie przeżycie i wyróżnienie.  – mówi Dominika Ryzner, finalistka konkursu.

 Gratulujemy Dominice Ryzner sukcesu i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły i całego  gorlickiego środowiska w tak znamienitym miejscu.

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz