W dniach 12-24.10.2014 nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, uczestniczyli w projekcie „Energia ze źródeł odnawialnych – możliwości i perspektywy – wymiana doświadczeń nauczycieli szkół rolniczych”, organizowanym  w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.
Organizatorem wyjazdu było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych z Poznania oraz Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu. W wymianie brali udział nauczyciele szkół rolniczych z całej Polski. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania placówki szkoleniowej Deula w Nienburgu. Baza dydaktyczna szkoły oraz innowacyjne techniki nauczania zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach projektu. Podczas wyjazdu uczestnicy zostali zapoznani z tematyką OZE, mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania siłowni wiatrowych, biogazowni, geotermii, pozyskiwania i oszczędzania energii w indywidualnych gospodarstwach niemieckich.

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz