15 maja 2015 r.  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych nadesłanych na XII Konkurs plastyczno-edukacyjny „Skarby Małopolski”, podczas którego zostały wręczone nagrody.

 Na wernisażu obecna była również nasza uczennica Edyta Kozak z kl.III Technikum Architektury Krajobrazu.

Oprócz laureatów konkursu,  pojawili się: Jerzy Fedorowicz – przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jerzy Woźniakiewcz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury oraz jurorzy konkursu oceniający prace plastyczne i projekty – Monika Nęcka z Uniwersytetu Pedagogicznego     i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Marcin Klag z Małopolskiego Instytutu Kultury. Nagrody przekazał również Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Jan Tutaj.
W wernisażu wzięło udział kilkunastu nauczycieli oraz ponad stu uczniów.                                

Praca Edyty pt. ,,Drzwi do zaginionego świata” zdobyła uznanie komisji konkursowej co przełożyło się na zdobycie drugiego miejsca w kategorii prac indywidualnych. Nasza szkoła została nagrodzona jako jedyna szkoła średnia.                                                                                                  

Wysiłek uczniów, kilkumiesięczna praca oraz jej efekty zgodnie docenili jurorzy i zgromadzeni goście. Temat dziedzictwa przyrodniczego okazał się, wbrew pozorom, nie tak łatwy. Laureaci w swoich pracach opowiedzieli o tym, co nas otacza na co dzień w sposób niezwykle ciekawy i nowatorski. Projekt przygotowywany był przez Edytę pod kierunkiem  nauczycielek p. Marty Piecuch i p. Marty Stachury.                                        

        Praca Edyty jak zawsze była oryginalna i przemyślana w każdym szczególe a temat na tyle bliski      i dobrze znany ze względu na zajęcia i tematykę zajęć z architektury krajobrazu jednego z kierunków w naszej szkole.

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz