Uczniowie z klasy I i II  Technikum Architektury Krajobrazu wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Tematem spotkania były „ Ogrody żaka przyjazne owadom”, które prowadziła p. dr Marta Pisarek.

Uczniowie zapoznali się projektowaniem ogrodów przyjaznych dla rodzimych motyli oraz domków dla owadów pożytecznych. Celem warsztatów było zachęcenie uczestników warsztatów do ochrony owadów i propagowanie postaw proekologicznych, a owadom stworzenie  miejsca do bytowania.  


Uczniowie podczas warsztatów projektowali ogrody dla motyli.  Najładniejszy projekt ogrodu zostanie zrealizowany w szkole.
Po zajęciach na PWSZ uczniowie zwiedzili Krosno oraz odwiedzili Centrum Dziedzictwa Szkła.

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz