Artykuły 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edyta Kozak, uczennica kl. III Technikum Architektury Krajobrazu,zajęła I miejsce w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat najlepszego i najciekawszego wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Zdjęcie pt  " Budzimy legendę o zaśniętym  wojsku" wykonane przez Edytę przedstawia członków Bractwa Rycerskiego Ziemi Bieckiej,  którzy ze środków unijnych zakupili  eksponaty i stroje rycerskie.

Działalność Bractwa przyczynia się do promocji kultury regionu.

 

 

 

Strona 10 z 15

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz