Nauka zawodów:

  • technik architektury krajobrazu,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

jest prowadzona w warsztatach szkolnych, pracowniach przedmiotowych oraz w gospodarstwie szkolnym.

 

Nowoczesna pracownia językowa

 

Sale lekcyjne


Pracownie przedmiotowe

 

Pracownia komputerowa i sale multimedialne

 

Siłownia

 

Szkoła korzysta z sali gimnastycznej sąsiedniej szkoły

 

Wyposażenie gospodarstwa szkolnego

 

 

Szkoła i otoczenie obecnie

 

 

Szkoła i otoczenie (przed 2016)

 

Alternative flash content

Requirements

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz