,,Kamienie Pamięci.
Nieznany bohater niepodległości”
Gala ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w Krakowie
 
24 maja 2018 roku w Hotelu Best Western Premier w Krakowie miał miejsce  finał IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany Bohater Niepodległości” zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
 
 
 
 ,,Bystra Górą”
 
Naszą szkołę reprezentowało aż 7 zespołów, które podjęły się zadania upamiętnienia lokalnych bohaterów mających wkład w odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918, wkład w obronę granic II Rzeczypospolitej oraz budowę jej struktur w okresie międzywojennym.
 
Żmudnej pracy nad projektem podjęły się tym razem same dziewczyny - Magda ,Klaudia, Beata , Ewa, Basia ,Kasia ,Edyta, Wiktoria, Natalia, Kasia pod opieką nauczyciela historii pani Marty Piecuch
 
 
  Wśród zgłoszonych 78 projektów nasze prace konkursowe portfolia  postaci polegające na odtworzeniu życiorysu, zgromadzenie fotografii, pamiątek, dokumentów, przeprowadzenie wywiadów dotyczyły życia społeczno – politycznego ks. Świeykowskiego, bohatera Gorlic , Wieniawy  Długoszowskiego – adiutanta J. Piłsudskiego, Władysława Długosza polityka i nafciarza Aleksandra Skrzyńskiego – premiera II RP i ministra spraw zagranicznych, Konstantego  Laskowskiego – gorlickiego legionisty.
 
Reprezentantem szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego była nasza szkoła, każda z grup musiała zaprezentować swoje zgromadzone materiały biograficzne i fotograficzne swojego bohatera jak również przygotować w formie plastycznej charakterystyczne momenty z życia wybranych postaci. Na koniec musieli indywidualnie odpowiedzieć na liczne i szczegółowe pytania komisji konkursowej oceniającej cały dorobek zespołu. Komisja konkursowa doceniła nasze zaangażowanie w projekcie i stwierdziła ,, Bystra Górą” te same słowa podły podczas podsumowania gali w obecności wszystkich uczestników i zaproszonych gości jak również w trakcie indywidualnego wręczania statuetek.
 
Uczestnicy gali mieli możliwość obejrzenia wystawy „Ojcowie Niepodległości” oraz eksponatów uzbrojenia i mundurów  przygotowanych przez grupę rekonstrukcyjną. Po krótkiej części oficjalnej, w której zabrali głos przedstawiciele IPN Kraków, oraz pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty wystąpił chór prezentujący pieśni wojskowe nastąpiło wręczenie statuetek.
 Każdy z naszych zespołów otrzymał statuetki Kamienie Pamięci oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Podobnie, jak w poprzednich edycjach projektu, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci a ze względu na rok jubileuszowy odzyskania niepodległości jest to nasze kolejne działanie mające na celu budowanie pamięci i postaw patriotycznych wśród młodzieży.
 

 

 

 Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział w Krakowie, Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział w Poznaniu, oraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zorganizował po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs Historyczny poświęcony etosowi polskiego ziemiaństwa w ostatnich dwóch stuleciach. „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – to zarazem motto Konkursu, jak i wiodący temat. W przedsięwzięcie zaangażowali się także pracownicy OBEN IPN i delegatur IPN w całej Polsce.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem , wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentowała Klaudia Myśliwy z kl. I, która rywalizowała w kategorii prac pisemnych.
Do 17 marca 2017 odbywały się eliminacje szkolne, które wyłoniły finalistów etapu wojewódzkiego. Z każdej grupy wiekowej wyłoniono zwycięzców w kategorii indywidualnych prac pisemnych oraz zespołowych prac multimedialnych. 21 kwietnia zakończyły pracę komisje wojewódzkie, wyłaniając finalistów etapu ogólnopolskiego, który został zaplanowany na 2 czerwca. Wśród trójki finalistów z województwa małopolskiego znalazła się Klaudia Myśliwy.
Po raz pierwszy finał odbył się poza Krakowem. Etap ogólnopolski konkursu odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela. Ta część konkursu polegała na rozmowie uczestników z komisjami, które po długich obradach wyłoniły laureatów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło tego samego dnia w siedzibie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, przy placu Wolności 19. Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy finału zostali zaproszeni do udziału w wycieczce z przewodnikiem po zabytkach Poznania. 
Gala  zgromadziła wszystkich finalistów, których  przywitała dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Anna Gruszecka, przybliżając zgromadzonym historię rodziny Raczyńskich i budynku biblioteki. Kolejno głos zabrali także naczelnik OBEN IPN w Poznaniu dr Agnieszka Łuczak oraz wiceprezes PTZ Oddział w Krakowie dr hab. Marian Wołkowski-Wolski. Oboje podkreślili znaczenie konkursu dla edukacji historycznej i patriotycznej młodego pokolenia.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród książkowych zakończyło tę drugą, ogólnopolską edycję konkursu. Nie zabrakło przy tej okazji oficjalnych podziękowań organizatorów dla nauczycieli – opiekunów uczestników, a także dla gospodarzy. Należy mieć nadzieję, że w przyszłym roku Konkurs o tematyce dotyczącej dziejów ziemiaństwa będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli w całej Polsce.
 

 

 

6 września 2014 r. w Krakowie odbyła się uroczysta Gala finałowa podczas, której odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii”. Zaproszeni goście spotkali się w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w ramach IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie - Panel IV Świat po Sybirakach. Jak upamiętniać i przekazywać dziedzictwo Sybiraków zorganizowanego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Konkurs został zorganizowany przez Kuratora Oświaty w Krakowie, oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

W Gali finałowej konkursu wzięło udział ponad 200 osób– uczestników IV Kongresu, laureatów i finalistów konkursu, w tym uczeń naszej szkoły Tomasz Kuryło kl.II wraz z  opiekunem  naukowym Martą Piecuch oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich i Związku Sybiraków.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem  nadesłano  bowiem z całego kraju 291 prac. Miały one różne formy.  Podczas pisania pracy  Tomasz poznał burzliwe losy rodzinne pani Barbary Staniszewskiej.

Komisja ogólnopolska, w skład której weszli nauczyciele historii i języka polskiego, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych, wyłoniła 39 laureatów i 47 finalistów konkursu. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

 

 

GŁÓWNYM   CELEM   KOŁA  JEST :

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,  
 • pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy w różnych formach
 • kształtowanie zdolności formułowania opinii i wniosków historycznych w formie obszernych wypowiedzi ustnych i pisemnych a także obrony własnych sądów w dyskusji,
 • kształcenie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej, lokalnej,
 • kształcenie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, regionalnej, narodowej,
 • rozbudzanie szacunku do nagromadzonych przez innych dóbr kultury, szacunku do przeszłości oraz potrzeby zachowania tego dziedzictwa,
 • rozwijanie zainteresowań historią regionalną
 • poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętności pracy  
 • pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi, 
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania  się i przekazu informacji,

         

 

 

Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania głównie z historii regionalnej, uczestnicząc w licznych konkursach osiągając tym samym wysokie wyniki.

W tegorocznej XI edycji Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski” objętym patronatem przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie tematem  była I wojna światowa - Wielka wojna, codzienne życie”

Prace  naszych uczennic zostały wysoko ocenione przez komisję.

I  miejsce    - Edyta Kozak z kl. II za pracę  ,, Słowo żywe w kamieniu ukryte”

Wyróżnienie    – Maga i Marta Zagórskie z kl. III  za  pracę pt. ,, Życie i śmierć odwieczne elementy przemijania”

 

W konkursie  kuratoryjnym ,, Losy Bliskich ,losy Dalekich”  wzięło udział troje uczniów, podobnie jak w konkursie z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.


 

13 czerwca Ogólnopolska Komisja Konkursu Losy Polaków na Syberii  dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 wyłoniła zwycięzców. Na liście laureatów znalazł się Tomasz Kuryło uczeń kl. I TŻ..

Tomek został laureatem w kategorii prac pisemnych. Jego praca dotyczył losów rodziny P. B. Staniszewskiej i zatytułowana była ,,Czas zapomnienia”.

Organizatorem Konkursu było Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP

Ogólnopolski Konkurs „Losy Polaków na Syberii”  został włączony jako impreza towarzyszącej IV Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

Gratulujemy Tomkowi i opiekunowi pracy.

 

 

 

Strona 1 z 2

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz