Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział w Krakowie, Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział w Poznaniu, oraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zorganizował po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs Historyczny poświęcony etosowi polskiego ziemiaństwa w ostatnich dwóch stuleciach. „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – to zarazem motto Konkursu, jak i wiodący temat. W przedsięwzięcie zaangażowali się także pracownicy OBEN IPN i delegatur IPN w całej Polsce.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem , wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentowała Klaudia Myśliwy z kl. I, która rywalizowała w kategorii prac pisemnych.
Do 17 marca 2017 odbywały się eliminacje szkolne, które wyłoniły finalistów etapu wojewódzkiego. Z każdej grupy wiekowej wyłoniono zwycięzców w kategorii indywidualnych prac pisemnych oraz zespołowych prac multimedialnych. 21 kwietnia zakończyły pracę komisje wojewódzkie, wyłaniając finalistów etapu ogólnopolskiego, który został zaplanowany na 2 czerwca. Wśród trójki finalistów z województwa małopolskiego znalazła się Klaudia Myśliwy.
Po raz pierwszy finał odbył się poza Krakowem. Etap ogólnopolski konkursu odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela. Ta część konkursu polegała na rozmowie uczestników z komisjami, które po długich obradach wyłoniły laureatów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło tego samego dnia w siedzibie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, przy placu Wolności 19. Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy finału zostali zaproszeni do udziału w wycieczce z przewodnikiem po zabytkach Poznania. 
Gala  zgromadziła wszystkich finalistów, których  przywitała dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Anna Gruszecka, przybliżając zgromadzonym historię rodziny Raczyńskich i budynku biblioteki. Kolejno głos zabrali także naczelnik OBEN IPN w Poznaniu dr Agnieszka Łuczak oraz wiceprezes PTZ Oddział w Krakowie dr hab. Marian Wołkowski-Wolski. Oboje podkreślili znaczenie konkursu dla edukacji historycznej i patriotycznej młodego pokolenia.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród książkowych zakończyło tę drugą, ogólnopolską edycję konkursu. Nie zabrakło przy tej okazji oficjalnych podziękowań organizatorów dla nauczycieli – opiekunów uczestników, a także dla gospodarzy. Należy mieć nadzieję, że w przyszłym roku Konkurs o tematyce dotyczącej dziejów ziemiaństwa będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli w całej Polsce.
 

 

 

 

 

 

GŁÓWNYM   CELEM   KOŁA  JEST :

 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,  
 • pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy w różnych formach
 • kształtowanie zdolności formułowania opinii i wniosków historycznych w formie obszernych wypowiedzi ustnych i pisemnych a także obrony własnych sądów w dyskusji,
 • kształcenie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej, lokalnej,
 • kształcenie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, regionalnej, narodowej,
 • rozbudzanie szacunku do nagromadzonych przez innych dóbr kultury, szacunku do przeszłości oraz potrzeby zachowania tego dziedzictwa,
 • rozwijanie zainteresowań historią regionalną
 • poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętności pracy  
 • pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi, 
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania  się i przekazu informacji,

         

 

 

Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zainteresowania głównie z historii regionalnej, uczestnicząc w licznych konkursach osiągając tym samym wysokie wyniki.

W tegorocznej XI edycji Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski” objętym patronatem przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie tematem  była I wojna światowa - Wielka wojna, codzienne życie”

Prace  naszych uczennic zostały wysoko ocenione przez komisję.

I  miejsce    - Edyta Kozak z kl. II za pracę  ,, Słowo żywe w kamieniu ukryte”

Wyróżnienie    – Maga i Marta Zagórskie z kl. III  za  pracę pt. ,, Życie i śmierć odwieczne elementy przemijania”

 

W konkursie  kuratoryjnym ,, Losy Bliskich ,losy Dalekich”  wzięło udział troje uczniów, podobnie jak w konkursie z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.


 

13 czerwca Ogólnopolska Komisja Konkursu Losy Polaków na Syberii  dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 wyłoniła zwycięzców. Na liście laureatów znalazł się Tomasz Kuryło uczeń kl. I TŻ..

Tomek został laureatem w kategorii prac pisemnych. Jego praca dotyczył losów rodziny P. B. Staniszewskiej i zatytułowana była ,,Czas zapomnienia”.

Organizatorem Konkursu było Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP

Ogólnopolski Konkurs „Losy Polaków na Syberii”  został włączony jako impreza towarzyszącej IV Kongresowi Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

Gratulujemy Tomkowi i opiekunowi pracy.

 

 

 

6 września 2014 r. w Krakowie odbyła się uroczysta Gala finałowa podczas, której odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Polaków na Syberii”. Zaproszeni goście spotkali się w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w ramach IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie - Panel IV Świat po Sybirakach. Jak upamiętniać i przekazywać dziedzictwo Sybiraków zorganizowanego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Konkurs został zorganizowany przez Kuratora Oświaty w Krakowie, oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

W Gali finałowej konkursu wzięło udział ponad 200 osób– uczestników IV Kongresu, laureatów i finalistów konkursu, w tym uczeń naszej szkoły Tomasz Kuryło kl.II wraz z  opiekunem  naukowym Martą Piecuch oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich i Związku Sybiraków.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem  nadesłano  bowiem z całego kraju 291 prac. Miały one różne formy.  Podczas pisania pracy  Tomasz poznał burzliwe losy rodzinne pani Barbary Staniszewskiej.

Komisja ogólnopolska, w skład której weszli nauczyciele historii i języka polskiego, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych, wyłoniła 39 laureatów i 47 finalistów konkursu. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

30 kwietnia w przeddzień uroczystości  majowych uczniowie z kl. III przygotowali uroczysty montaż  - słowno, składający się z dwóch części. Pierwsza część przeniosła nas do wydarzeń z 3 maja 1791roku.

Konstytucja 3 maja 1791 uchwalona została na Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Była ona wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Była to pierwsza w Europie konstytucja oparta na monteskiuszowskiej koncepcji podziału władz na władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Polska stała się monarchią konstytucyjną opartą na zasadach: zwierzchnictwa narodu, podziału władzy i głosowania większością głosów.

Drugą część stanowiło podsumowanie 10 lat Polski w Unii Europejskiej.

Korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mają charakter polityczny, gospodarczy i społeczny. Integracja umożliwiła swobodne podróżowanie osiedlanie się i podejmowanie pracy w różnych państwach członkowskich, ponad to poprawiła się jakość życia oraz szansa na zbliżenie Polski do standardów europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy, zdrowia i edukacji.

Strona 1 z 2

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz