Previous Next

Black Ribbon.png

 

Z żalem informujemy,
że dnia 19 kwietnia 2021 roku odszedł


Ś.P. Stanisław Fabisz

 długoletni pracownik
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej.

 

Czuwanie modlitewne przy zmarłym odbędzie się
1 maja 2021r. o godzinie 12.30
a po nim Msza święta o godz. 13.00

w kościele parafialnym w Bystrej.

 

Rodzinie pogrożonej w żałobie
składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja, pracownicy
i cała społeczność szkolna ZSCKR w Bystrej

 

 

 

Informacja dla uczniów i rodziców o zdalnym nauczaniu od 19.04.2021
 
 
Dyrektor ZSCKR w Bystrej  informuje Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) ; zajęcia dydaktyczne (lekcje) będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast zajęcia praktyczne będą się  odbywać normalnie  na terenie szkoły z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego wg obowiązującego planu lekcji tylko dla klas : 
 
  • II Technikum architektury krajobrazu po gimnazjum
  • III Technikum żywienia i usług gastronomicznych
  • III Technikum architektury krajobrazu
 
 Dyrektor ZSCKR w Bystrej
Józef Warchoł
 
 
 

OECD jest międzyrządową organizacją o profilu ekonomicznym utworzoną na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu 14 grudnia 1960 roku. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli. Ekspertyzy Organizacji zawsze były cennym źródłem doradztwa w zakresie kształtowania polskiej polityki gospodarczej, a wytyczne OECD są uznawane przez wiele gospodarek światowych. Członkami OECD jest 37 wysoko rozwiniętych gospodarczo państw świata o ustroju demokratycznym. Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 roku. Było to pierwsze ugrupowanie świata zachodniego o gospodarczym charakterze integracyjnym, do którego nasz kraj został zaproszony i przyjęty.......

Całość notatki w zazłączniku:

 

 

Dano ci życie, które jest tylko opowieścią. A le to już twoja sprawa,  jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni.


- Marek Hłasko, "Sowa, córka piekarza"

 

Uczniowie przyozdobili grób rodziny Groblewskich.

grób Groblewskich

Back to top