Regulamin rekrutacji w ZSCKR w Bystrej
na rok szkolny 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO [PDF]

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:


od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. – termin na złożenie wniosku


od 24 czerwca – do 12 lipca 2022 r. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować


19 lipca 2022r. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Wymagane wnioski mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

do 25 lipca br. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


26 lipca 2022 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające od 27 lipca 2022r.

 

Back to top