W 3 dniu III Krajowych Dniach Pola w Płońsku zapoznaliśmy się z rozwiązaniami wpisującymi się w cele Europejskiego Zielonego Ładu min. bioróżnorodność gatunkową, technologię ochrony roślin. Uczestniczyliśmy również w projekcie ,,Przewodnik po polu doświadczalnym" opracowanym przez specjalistów MODR Warszawa z Działu Technologii Produkcji Rolniczej gdzie można było obejrzeć uprawy zbóż jarych i ozimych, rzepaku, kukurydzy oraz ziemniaków zasadzonych na terenie 30 hektarow pól doświadczalnych.
Uczestniczyliśmy również w zajęciach panelowych online, dla uczniów szkół rolniczych pt. ,,Zastosowanie metod biotechnologicznych w ogrodnictwie odpowiedzią na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu.
W przerwach uczestniczyliśmy w pokazach praktycznych warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych prowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich jak również obserwowaliśmy proces tłoczenia oleju rzepakowego na zimno.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Palmiry symbol martyrologii inteligencji polskiej w okresie II wojny światowej oraz Warszawę.

2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd
2022-06-17-dni pola cd

Back to top