WCAG

kursy staże stypendia

W ramach projekt planuje się realizację następujących działań:

  • Wsparcie i rozwój istniejącego Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół,
  • kurs prawa jazdy kat. B – 40 osób,
  • kurs barmański – 36 osób
  • kurs kelnerski – 36 osób
  • kurs obsługi komputerowych programów/gastronomicznych – 84 osób
  • kurs florystyczny – 36 osób
  • kurs wózków jezdniowych – 40 osób
  • Wizyty zawodoznawcze - 7 wizyt w trakcie trwania projektu
  • Staże zawodowe – 60 uczestników projektu,
  • Pomoc stypendialną – 24 stypendia

Regulamin stypendium

Regulamin uczestnictwa

Back to top