Regulamin rekrutacji w ZSCKR w Bystrej
na rok szkolny 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO [PDF]


Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych


Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:
od 17 maja do 21 czerwca br. – termin na złożenie wniosku
od 25 czerwca – do 14 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować
22 lipca 2021r. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Wymagane wnioski mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Od 23 lipca do 30 lipca br. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
2 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Postępowanie uzupełniające od 23 sierpnia 2021r.