WCAG

Bystra, to miejscowość położona na zachód od Gorlic, w malowniczej dolinie pomiędzy Maślaną Górą, a Taborówką, wzdłuż drogi z Szymbarku do Szalowej.

Rozważania nad kolejami losu szkolnictwa rolniczego w Bystrej wypada rozpocząć od miejsca, na którym szkoły powstały. Miejsca znaczonego trudem wielu pokoleń, zarówno ziemiańskiej rodziny Groblewskich, jak i mieszkańców Bystrej i okolicznych wsi, którzy z nimi i dla nich pracowali. Mieszkańcy wsi nie od razu podjęli pomysł tworzenia Państwowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w przekazanej przez Wojewódzki Urząd Ziemski w Rzeszowie 01 kwietnia 1946 roku resztówce majątku. Oficjalne otwarcie szkoły w obecności starosty powiatu miało miejsce 07 września 1946 roku.

Pod wodza pierwszego dyrektora, Bronisława Okonia szkoła potrafiła włączyć się w życie wsi, zainicjować budowę Domu Gromadzkiego w 1947 roku, pomagała podtrzymywać zwyczaje: festyny, dożynki, występy artystyczne młodzieży. Program nauczania od pierwszych miesięcy istnienia szkoły uzupełniały wyjazdy na wystawy i targi rolnicze. Zaledwie pierwszy rocznik ukończył jednoroczną szkołę, a już została przemianowana na Państwowe Gimnazjum Rolnicze dla dorosłych, by w 1948 roku stać się Liceum Rolno-Spółdzielczym z 3 letnim programem nauczania. W 1951 roku szkoła przejęła gospodarstwo w Ropkach oraz zmieniła po raz kolejny nazwę na Podstawową Szkołę Hodowli Owiec. Tę linię kontynuowało pięcioletnie Państwowe Technikum Hodowlane w Bystrej, utworzone jesienią 1955 roku, obowiązki dyrektora objął wówczas Jerzy Donhoeffner. W 1957 roku rozpoczęły się prace nad budową internatu. Od października 1958 roku dyrektorem szkoły został Zbigniew Niżański.

Pierwsza matura odbyła się w maju 1960 roku. W roku 1962 liczba uczniów po raz pierwszy przekroczyła 100, większość z nich mieszkała w internacie. 7 czerwca 1964 roku uczniowie po raz pierwszy w historii szkoły zdawali egzamin przed komisją państwową na prawo jazdy. Możliwość zdobycia tych uprawnień stanowi dotąd poważny atut szkoły w oczach młodzieży. W latach 1968-1974 obowiązki dyrektora szkoły objął długoletni nauczyciel Roman Flak.

Bystra stała się modna jako ośrodek wypoczynku letniego. Przyjeżdżali tu m.in. pracownicy Ministerstwa Rolnictwa, Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.

Kolejnym dyrektorem został doświadczony pedagog Stanisław Morawski, wówczas nastąpiła reorganizacja administracyjna, rozpoczęły się starania o projekt rozbudowy szkoły do 12 sal lekcyjnych z salą gimnastyczną i zapleczem. W 1977 roku stanowisko dyrektorskie objął mgr Stanisław Bystrowicz. Od 1977 do 1979 roku liczba oddziałów wzrosła z 5 do 9, a w roku szkolnym 1979/80 liczba uczniów osiągnęła 220 osób. W owych latach wprowadzono nowe kierunki w trzyletniej szkole zawodowej: monter, instalator w budownictwie wiejskim oraz rolnik ogrodnik. Wybudowano wtedy parterowy pawilon szkolny oraz nowy wodociąg. W listopadzie 1988 roku oddano do użytku budynek szkolno-internatowy.

W dniu 25 września 1993 roku nadano naszej szkole imię Stanisławy Groblewskiej, przedstawicielki znanej w okolicy rodziny szlacheckiej, która w latach okupacji uchroniła od wywiezienia na roboty do Niemiec kilkadziesiąt osób. Od 1998 roku, nieustannie, obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr inż. Józef Warchoł. W 2002 roku Szkoła została przekształcona na Zespół Szkół Agrobiznesu.

Na przekór wszelkim trendom, modom, łatwiznom oraz finansowym problemom, szkoła przez cały czas utrzymuje gospodarstwo o powierzchni ponad 35 ha, obecnie przestawione według Kryteriów Produkcji AGRO BIO TEST 2001. Wiąże się to z najnowszą inicjatywą nauczycieli i pracowników szkoły – Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Ekologicznej. Od 1 stycznia 2008 roku organem prowadzącym  Zespołu Szkół jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po raz kolejny następuje zmiana  nazwy na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Szkoła  zaczyna diametralnie zmieniać swoje oblicze. Budynki wchodzące w skład Zespołu Szkól zostały poddane gruntownym remontom i termomodernizacji. Otoczenie zyskało nowy wygląd – ogród japoński, ogród na dachu, fontanna, alejki, sprawiły że otoczenie szkoły stało się miejscem wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.

Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami komputerowymi oraz centrum informacji multimedialnej, pełnowymiarowymi boiskami do piłki nożnej i siatkowej; siłownią na świeżym powietrzu oraz stołami do ping-ponga. Wiodącymi kierunkami są: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Pracownie do kształcenia zawodowego wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, maszyny i urządzenia. Pracownia do komputerowego projektowania ogrodów, pracownia wykorzystywania roślin zielarskich w przydomowy ogrodzie, pracownie żywieniowe pracujące na bazie komputerowych programów  gastronomicznych. Szkolna biblioteka wraz z centrum multimedialnym jest doskonale wyposażona nie tylko w podręczniki szkolne ale i w najnowsze pozycje z beletrystyki – przez co stała się prężnym ośrodkiem kulturalnym również dla mieszkańców wsi.

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, nie ma tutaj anonimowych, zagubionych w tłumie osób. Uczniowie w każdej sprawie mogą liczyć na pomoc nauczycieli i pedagoga szkolnego. Na tę korzystną atmosferę składają się także sprawdzone formy pracy z uczniami: wyjazdy do teatrów, wycieczki programowe i bardzo szeroka gama kursów zawodowych. Szkoła prężnie pozyskuje środki z funduszy unijnych, dzięki którym organizowane są staże zawodoznawcze, kursy kończące się certyfikatami i uprawnieniami zawodowymi, przez co nasi absolwenci są doskonale przygotowani do wejścia na europejski rynek pracy. Już jako uczniowie sprawdzają się w czasie zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech, Holandii, Grecji i innych krajach europejskich.

Jesteśmy nowoczesną szkołą zdobywającą pierwsze miejsca w konkursach przedmiotowych i olimpiadach m.in. historycznych i branżowych. Spośród wszystkich szkół rolniczych zajęliśmy  pierwsze miejsce w Narodowej Wystawie Rolniczej organizowanej w Poznaniu w ramach setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.  Zawsze jesteśmy obecni w czasie Święta Rydza w Wysowej Zdroju, czy Agropromocji w Nawojowej i innych konkursach branżowych.Jesteśmy liderem zmian w środowisku lokalnym.

Back to top