OECD jest międzyrządową organizacją o profilu ekonomicznym utworzoną na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu 14 grudnia 1960 roku. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli. Ekspertyzy Organizacji zawsze były cennym źródłem doradztwa w zakresie kształtowania polskiej polityki gospodarczej, a wytyczne OECD są uznawane przez wiele gospodarek światowych. Członkami OECD jest 37 wysoko rozwiniętych gospodarczo państw świata o ustroju demokratycznym. Polska jest członkiem OECD od 22 listopada 1996 roku. Było to pierwsze ugrupowanie świata zachodniego o gospodarczym charakterze integracyjnym, do którego nasz kraj został zaproszony i przyjęty.......

Całość notatki w zazłączniku: