Informacja dla uczniów i rodziców o zdalnym nauczaniu od 19.04.2021
 
 
Dyrektor ZSCKR w Bystrej  informuje Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) ; zajęcia dydaktyczne (lekcje) będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast zajęcia praktyczne będą się  odbywać normalnie  na terenie szkoły z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego wg obowiązującego planu lekcji tylko dla klas : 
 
  • II Technikum architektury krajobrazu po gimnazjum
  • III Technikum żywienia i usług gastronomicznych
  • III Technikum architektury krajobrazu
 
 Dyrektor ZSCKR w Bystrej
Józef Warchoł