Wszelkie informacje na temat przebiegu egzaminów oraz  terminów dostępne są na www.cke.edu.pl

Komunikat OKE o egzaminach.  

matura próbna

matura termin glowny

matura termin dodatkowy