WCAG

28 V 2024r. odbył się III Piknik Historyczny zorganizowany przez panią Martę Piecuch i Szkolne Koło Historyczne pt. ,, Stanisława Groblewska z Szymbarskiej Bystrzycy". Tematyka tegorocznego pikniku dotyczyła historii galicyjskiego ziemiaństwa w którą wprowadziła nas młodzież z montażem słowo - muzycznym przybliżającym historię ziemian na przestrzeni wieków. Wymownym elementem był taniec symbolizujący osamotnienie człowieka w obliczu śmierci.
Gościem honorowym dzisiejszego dnia był dr Marcin Chorązki z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, który wygłosił 2 wykłady. W pierwszej części pt.,, Ziemiaństwo polskie - polska elita XIX i XX wieku " ukazał proces kształtowania się warstwy społecznej.
Pan dr Marcin Chorązki przybliżył zgromadzonym historię ziemian, etos, status towarzysko- kulturowy rodzin ziemiańskich, zróżnicowanie, styl życia, aktywność ziemian w środowisku lokalnym i państwie. W drugiej części, przedstawił walkę o wolność i losy polskich ziemian po reformie rolnej PKWN z 6 września 1944 roku w wykładzie pt. ,, Opowieść o końcu świata...," czyli czasy PRL-u. Ciekawostką było zaprezentowane młodzieży własnoręcznie napisanego życiorysu przez Stanisławę Groblewską, która jest patronką naszej szkoły jak również szkoła mieści się na terenie jej majątku.

 

2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
v
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny
2024-05-31-3piknik historyczny

Back to top