To już po raz kolejny nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskim konkursie recytatorskim. Tegoroczny , z racji Roku Czesława Miłosza, preferował szczególnie utwory właśnie tego autora. 24 listopada naszą szkołę reprezentował Paweł Jakubowski – uczeń klasy III, recytując wiersz Cz. Miłosza pt. Nadzieja; Katarzyna Joniec, uczennica klasy II z wierszem Wisławy Szymborskiej – Prospekt, Kornelia Motek (kl. I) – wiersz Cz. Miłosza Do polityka i Grzegorz Zimowski również z klasy I – Tadeusz Gajcy Piosenka o przemijaniu. Przygotowanie uczniów do recytacji – Sławomir Ornatowski, opieka p. Monika Krzysztoń.

W dniu 5 grudnia w ramach projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce-Cekin" w naszej szkole, w ramach wizyt eksperckich gościła pani Agata Wolak - kierownik działu konserwacji Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Tematem wykładu było dziedzictwo kulturowe, ład przestrzenny, architektura i krajobraz wsi. Podczas spotkania uświadomiliśmy sobie, że świadomość bogactwa i różnorodności polskiego dziedzictwa wiejskiego to podstawa umacniania poczucia tożsamości mieszkańców wsi i miasteczek, to powód do dumy i zadowolenia z miejsca, w którym się żyje.

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie naszej szkoły przygotowali okolicznościową akademię. Wiersze deklamowali: Judyta Pasławska z kl. IV, Kornelia Motek i Patryk Piecuch z kl. I, Grzegorz Skoczylas, Ania Chmaj i Paweł Cetnarowski z kl. III. Konferansjerkę poprowadziła Marta Zagórska. Oprawa muzyczna – Grzegorz Skoczylas.

Pamiętajmy o naszej przeszłości – bez niej nie będzie przyszłości.

 

24 października 2011 młodzież z Klubu Europejskiego wraz z opiekunem Mirosławem Sroką wzięła udział w VII Małopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Europejskich i Konferencji poświęconej Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w pięknej Sali ratuszowej w Nowym Sączu.

Strona 119 z 131

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz