W dniu 5 grudnia w ramach projektu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce-Cekin" w naszej szkole, w ramach wizyt eksperckich gościła pani Agata Wolak - kierownik działu konserwacji Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Tematem wykładu było dziedzictwo kulturowe, ład przestrzenny, architektura i krajobraz wsi. Podczas spotkania uświadomiliśmy sobie, że świadomość bogactwa i różnorodności polskiego dziedzictwa wiejskiego to podstawa umacniania poczucia tożsamości mieszkańców wsi i miasteczek, to powód do dumy i zadowolenia z miejsca, w którym się żyje.

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie naszej szkoły przygotowali okolicznościową akademię. Wiersze deklamowali: Judyta Pasławska z kl. IV, Kornelia Motek i Patryk Piecuch z kl. I, Grzegorz Skoczylas, Ania Chmaj i Paweł Cetnarowski z kl. III. Konferansjerkę poprowadziła Marta Zagórska. Oprawa muzyczna – Grzegorz Skoczylas.

Pamiętajmy o naszej przeszłości – bez niej nie będzie przyszłości.

 

24 października 2011 młodzież z Klubu Europejskiego wraz z opiekunem Mirosławem Sroką wzięła udział w VII Małopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Europejskich i Konferencji poświęconej Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w pięknej Sali ratuszowej w Nowym Sączu.

Ogólnopolski Tydzień Kariery W ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery do Gorlic zajechał „Pociąg do kariery”. W sali galerii BWA w Gorlicach odbyły się prezentacje ofert kształcenia wszystkich szkół średnich Powiatu Gorlickiego. Naszą szkołę reprezentowali Bartek Urbaś i Ania Wal. Zebranym na sali gimnazjalistom przekazano informacje o kierunkach kształcenia w roku szkolnym 2011/2012 w ZSCKR w Bystrej. Gimnazjaliści uczestniczyli również w warsztatach doradztwa zawodowego, które są pomocne w wyborze przyszłego zawodu. Warsztaty poprowadził nauczyciel naszej szkoły S.Ornatowski.

Strona 123 z 135

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz