Bystra ponownie sięgnęła po zwycięstwo w konkursie historycznym.
 
Katarzyna  Wojtaszek z kl IIIB TŻ uzyskała tytuł laureata X edycji projektu - konkursu ogólnopolskiego w etapie wojewódzkim.   ,, Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku" zorganizowanym przez IPN .
13 czerwca otrzymaliśmy informację że  rektor UPJPII  w Krakowie w oparciu o bardzo dobre wyniki w konkursie i zdobycie wysokiej lokaty w etapie regionalnym  zdecydował o przyznaniu Katarzynie Wojtaszek  indeksu uprawniającego do podjęcia nauki na dowolnie wybranym kierunku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
 
2022-06-22-konkurs
2022-06-22-konkurs
2022-06-22-konkurs

Back to top