WCAG

Jak każdego roku obchodziliśmy uroczyste obchody powołania Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku, w przeddzień Dnia Nauczyciela (13.10.2023r.) odbyła się uroczysta akademia z tej okazji. Na spotkanie oprócz braci uczniowskiej, kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zaproszono emerytowanych pracowników szkoły. Wspólnie wysłuchaliśmy okolicznościowego listu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przemówienia Dyrektora Zespołu Szkół oraz montażu słowno- muzycznego w wykonaniu uczniów (tradycyjnie przygotowanych przez p. Kingę Stępień). Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom szkoły za ich zaangażowanie w pracę nad wychowaniem i wykształceniem młodego pokolenia Polaków. Były kwiaty, uśmiechy i łzy wzruszenia. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia – wytrwałości i wdzięczności, nawet jeśli przyjdzie na to poczekać kilka lat…

2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela
2023-10-19 Dzień nauczyciela

Back to top