WCAG

Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET000125960
Czwartek, 9.05.2024, minął grupie przebywającej na praktykach zawodowych we Włoszech równie pracowicie jak poprzednie dni. Uczniowie z technikum architektury krajobrazu rozpoznawali gatunki flory śródziemnomorskiej oraz rośliny na rabatach, klombach i w donicach w otoczeniu kurortu. Omówili również możliwości wykorzystania programów i usług oferowanych przez instytucje działające na rzecz wsi i rolnictwa w kontekście pracy architekta krajobrazu. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, jak co dzień, ćwiczyli wydawanie posiłków, a poza tym omawiali metody promowania usług gastronomicznych na przykładzie hoteli Aragosta, Caracas i Ducale i uczyli się komputerowej kalkulacji kosztów usług gastronomicznych.
W drugiej części dnia cała grupa udała się na zwiedzanie historycznego centrum Bolonii.
Po pysznej kolacji, jak co dzień, miały miejsce podsumowanie i ewaluacja dnia i przedstawienie planów na kolejny dzień praktyk.

2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja

Back to top