Bystra na podium !Mamy To!
 
Program „Pro-Apes”  WYGRYWA!!!
 
11 lutego 2020 uczennice ZSCKR w Bystrej zdobyły I miejsce w konkursie pod tytułem           „ Integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia” organizowanym przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu . Patronem Honorowym konkursu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach konkursu, którego celem było propagowanie i rozszerzanie wiedzy dotyczącej ochrony roślin w kontekście integrowanej ochrony roślin zespół w składzie: Klaudia Lenek – lider, Justyna Zagórska i Zuzanna Zagórska wybrał temat „Ochrona zapylaczy”. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniami do konkursu i ostateczną wersją prezentacji prowadziła pani Edyta Podstołowicz- nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Bystrej.
 
Konkurs składał się z dwóch etapów:
 
I etap  polegał na wymyśleniu nowatorskiej, wręcz futurystycznej pracy, napisaniu jej i dołączeniu grafik lub fotografii, przedstawiających przyjęte rozwiązania.
 
II etap polegał na stworzeniu multimedialnej prezentacji opartej na treści i założeniach przedstawionych w części pisemnej.
 
Składanie prac I etapu miało nastąpić do 15 listopada 2019, a ogłoszenie jego wyników odbyło się 15 grudnia 2019. Następnie finał konkursu  został przeprowadzony w ramach 60 Jubileuszowej Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego –„ Forum Nauka- Szkoły rolnicze”. W skład Komisji konkursowej wchodziło 17 osób: pracowników naukowych Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i zawodowego w Poznaniu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz głównego Sponsora konkursu Firmy Syngenta – światowego lidera dostarczającego rozwiązania dla rolnictwa, zatrudniającego 28 tysięcy pracowników  w 90 krajach.
Nasz zespół w składzie Klaudia Lenek, Justyna Zagórska i Zuzanna Zagórska rywalizował w grupie 36 zespołów, które złożyły łącznie 65 prac. Prace były oceniane pod względem  przyjętych rozwiązań i pomysłów – 70 % punktacji oraz estetyki i formy przedstawienia prezentacji – 30 % punktacji. Po burzliwych i długich obradach w konkursie o zasięgu ogólnopolskim uczennice ZSCKR w Bystrej zajęły I miejsce, za które nagrodami były laptopy. Towarzyszyły tym zdarzeniom ogromne emocje, zarówno w czasie prezentowania pracy konkursowej jak i ogłaszania wyników, a radości i gratulacjom nie było końca… Brawo !!! Uczennice naszej Szkoły nie tylko zwyciężyły, ale także zdały na „6” egzamin z opanowania tremy i stresu w czasie prezentacji przed tak znamienitą Komisją konkursową oraz koleżankami i kolegami z pozostałych Szkół.
Przedstawiamy relację fotograficzną i prezentację, która okazała się najlepsza w konkursie 
 
„ Integrowana ochrona roślin – Wizja młodego pokolenia”
 
 
 
 
W naszej szkole od wielu lat działa Koło Wolontariatu, które podejmuje liczne działania o charakterze charytatywnym i społecznym. W tym roku szkolnym opiekę  nad wolontariuszami objęły panie Agnieszka Topór  i Kinga Stępień. Dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców, a także życzliwości Dyrekcji naszej Szkoły udało nam się w ostatnich miesiącach i tygodniach zrealizować następujące akcje. 
 
„Ciacho dla Antosi”- była to akcja sprzedaży domowych wypieków przygotowanych przez uczniów i rodziców, z której dochód przeznaczony został na leczenie i rehabilitację znanej wszystkim Antosi Kluk z Szymbarku. Udało się nam zebrać 540 zł. 
 
Świąteczna wizyta w Domu Dziecka w Zagórzanach, której celem było złożenie wychowankom i ich opiekunom oraz dyrekcji życzeń bożonarodzeniowych i przekazanie drobnych upominków. 
 
Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt z gorlickiej fundacji „PSYstań dla zwierząt”, której podsumowaniem były odwiedziny pani Katarzyny Kosińskiej, która na co dzień pracuje w gorlickiej lecznicy dla zwierząt „Animed”, a „po godzinach” angażuje się w pomoc  bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom z naszego powiatu. Pani Kasia wygłosiła prelekcję na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami i pouczyła, co zrobić, jeśli znajdziemy psa lub kota potrzebującego pomocy. 
 
 
 

 

CAŁA GALERIA

 

 


Zebranie z rodzicami 
- semestralne - 

dla klas I, II, III

odbędzie się
24.01.2020 o godz. 1500
(piątek)

 

 

 

 

 

Strona 1 z 145

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz