kurs kelnerski
kurs kelnerski
kurs kelnerski

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z wytworzonym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa opracowanym materiałem edukacyjnym w formie multimedialnej gry BioSmartFarm.
Głównym jej celem jest edukacja z zakresu prowadzenia zrównoważonej produkcji rolniczej. Gra próbuje pokazać, jak współczesne rolnictwo, nawet na poziomie niewielkich gospodarstw rodzinnych, może stać się zrównoważonym, chroniącym bioróżnorodność, środowisko, klimat i nadal efektywnie produkować żywność. Przyjęty w grze model gospodarstwa i kierunek przemian, są realnym odzwierciedleniem z praktyki. Zespół autorów starał się oddać w zawartych treściach nie tylko swoje praktyczne wieloletnie doświadczenie zawodowe, ale także uwzględnić wszystko to, co czeka rolników w najbliższej przyszłości, a podyktowane jest europejskimi strategiami, w tym Europejskim Zielonym Ładem i Wspólną Polityką Rolną, będącymi odpowiedzią na kryzys klimatyczny. Wszystko to z uwzględnieniem aktualnych realiów ekonomicznych i technologicznych. Gra została podzielona na trzy scenariusze: hodowlany, uprawowy i prośrodowiskowy. Gra ma za zadanie uświadomić uczniom zachodzące zjawiska, nowe trendy, a może nawet zainspirować do zmian w rodzinnych gospodarstwach rolnych.
https://www.fdpa.org.pl/multimedialna-gra-edukacyjna-biosmartfarm

Skrypt BioSmartFarm

 

Semestralne zebranie z rodzicami klas I-III odbędzie się
w czwartek - 3 lutego 2022 r. o godzinie 1600

dyrektor Józef Warchoł

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej informuje, od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. Minister Edukacji i Nauki w drodze rozporządzenia zdecydował o wprowadzeniu nauki zdalnej.

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów teoretycznych będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość a zajęcia praktyczne będą prowadzone w trybie stacjonarnym „normalnie” w szkole wg podziału godzin.

Józef Warchoł

W ramach akcji ,,Paczka dla kombatanta" organizowanej przez Stowarzyszenie Odrą-Niemen udało się zabrać spora ilość darów, które jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zostały przekazane koordynatorom regionalnym. Dziękuję za każdy dar serca

2021-12-28-paczka dla kombatanta
2021-12-28-paczka dla kombatanta
2021-12-28-paczka dla kombatanta
2021-12-28-paczka dla kombatanta

Back to top