14 lutego w sali Domu Ludowego w Bystrej odbyło się spotkanie mieszkańców wsi i uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Władysławem Korbelakiem przedstawicielem Powiatowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Gorlicach i Tomaszem Latochą, przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. W czasie spotkania przedstawiono zagadnienia związane z dopłatami rolnośrodowiskowymi, szeroko pojętym doradztwem rolniczym, ofertą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz prognozową ofertą 2014 - 2020. Uczniowie klasy I Zespołu Szkół zapoznali się z działalnością Agencji Rynku Rolnego w Krakowie i programami unijnymi.

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

szuckasz szkoły - film RTvG

 


 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz