W ramach centralnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wręczono medale i nagrody dla zasłużonych pedagogów. Ceremonia  odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie , gdzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki wręczał odznaczenia. Wśród nich znaleźli się  także nauczyciele naszej szkoły.  Za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymała prof. Magdalena Tumidajewicz. Zaś  nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał prof. Mirosław Sroka. Serdecznie gratulujemy.
 
foto: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uroczyste-slubowanie-nauczycieli
 
14 października  odbyła się  w naszej szkole okolicznościowa akademia przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Życzenia i montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem p. Kingi  Stępień, opiekuna SU dopełniły  tak ważne uroczystości. Odczytany został okolicznościowy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do pedagogów, rodziców i uczniów.

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz