Na stronach MEN ukazała się informacja, że na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników.

 

 

 

Zachęcam do wzięcia udziału w próbnej maturze  organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Proszę pobrać arkusze ze strony CKE, a odpowiedzi ( zadań zamkniętych, otwartych i wypracowanie) przesłać do poprawy nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Zgodnie z zaleceniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej proszę, aby w miarę możliwości przystąpić do próbnego egzaminu w czasie rzeczywistym.
 
Podaję najnowsze materiały dotyczące matury z języka polskiego
 
 
Zaglądajcie na strony OKE Kraków, są tam też materiały do innych przedmiotów
 
 
 
 Wychowawca
 Sławomir Ornatowski
 
 
 
 
Informuję, że uczniowie klasy maturalnej zostaną sklasyfikowani do 17 kwietnia 2020 r. Proszę uczniów, aby dobrze wykorzystali ten czas i zdobywali jak najlepsze stopnie z poszczególnych przedmiotów. Proszę o wzięcie udziału w zdalnej próbnej maturze, przeprowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a odpowiedzi przesłali do swoich nauczycieli w celu weryfikacji osiągnięć. Drodzy Rodzice, proszę o mobilizację Waszych uczniów i wsparcie w tym trudnym dla nich czasie. 
 
  Z poważaniem
    mgr Sławomir Ornatowski, wychowawca 
 
 
 
 

Informacja dla uczniów i rodziców o zdalnym nauczaniu

 

W związku z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, które wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 r. Dyrektor ZSCKR w Bystrej  informuje - w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka będzie realizowana na odległość, dlatego w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne (lekcje) będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


 W naszej szkole nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli na szkolnej platformie (strona internetowa szkoły - zakładka ZDALNE NAUCZANIE). Będziemy również wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.


 Dyrektor szkoły i nauczyciele ustalą i przedstawią w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce zgodnie z obowiązującym  Statutem Szkoły.  Dlatego bardzo ważne będzie podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia oraz jego klasyfikacji.


 Zajęcia w ramach kształcenia będą prowadzone przede wszystkim w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, religii  oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych.  W ograniczonym stopniu obejmą również   zajęcia  praktyczne w klasach lI i III Technikum Architektury Krajobrazu a także  kl. lII Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

 Uczniowie klas II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Architektury    Krajobrazu będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

 Zwracamy się z gorącą prośbą do uczniów i rodziców o zapoznanie się z nowymi zasadami i bardzo dokładne i sumienne ich przestrzeganie.

Rodziców prosimy o pomoc w motywowaniu do aktywności swoich dzieci w realizacji zdalnego nauczania.

 


 Informacje dla uczniów, dotyczące realizacji podstawy programowej w dniach 25.03 - 10.04.2020r.

 Zakładka ZDALNE NAUCZANIE  na naszej stronie, tutaj bez logowania możecie kliknąć na nazwę waszej klasy, nauczany przedmiot i odczytacie informacje, które pozostawią dla Was nauczyciele z poszczególnych przedmiotów wg. obowiązującego w tym okresie  podziału GODZIN !!!! . Nowy podział godzin ma na celu uporządkować waszą codzienną aktywność informatyczną i uwzględnia możliwości psychofizyczne .

Zachęcamy do korzystania z zakładek biblioteka(promocja ciekawych książek, filmów , lektur, rozrywka) i i pedagog (pomoc psychologiczno-pedagogicznadla uczniów i rodziców, profilaktyka zdrowotna)   

Treści nauczania  przekazane Wam  będą ujęte w jednostki lekcyjne odpowiadające podziałowi godzin i metodycznie 45 min. Lekcje nie  muszą się odbywać  wg rozkładu czasu szkolnego tzn. 8 - 8.45….itd. Korzystanie z treści przekazanych przez nauczycieli dopasujcie indywidualnie do swojej aktywności, chyba że nauczyciel postanowi inaczej (np. zapowie wideokonferencję)

 

 

 

Kl I gimnazjum

Kl I podstawówka

Kl II

PON

Rośl. ozd/techn. gast.

Rośl. ozd/zas.żyw

WOS

J.pol.

J.pol.

J.ang.

 

Matematyka

J.ang.

Informatyka

Fizyka

Religia

Matematyka

Rośl,ozd/Obsł.kons

Rośl. ozd/Obsł Kon

J.ang.

Religia

WT

Historia

Matematyka

Podst.ogr/techn. gast.

Podst.proj/wyp.zak.ga

Edukacja dla bezp.

J.pol.

J.niemiecki

Urządz.i piel/techn. ga

Rośl. ozd/ techn. gast.

Biologia

 

Historia

Podstawy przedsięb.

J.ang.

Biologia

Ochr.i kszt.krajobrazu

ŚR

Fizyka

J.niemiecki

Matematyka

Kultura

Biologia

Matematyka

J.pol.

Plastyka

J.niemiecki

Wyposaż.zakł.gastr

Matematyka

J.pol.

Urządz.i piel / zas.żyw

Przep.ruch,dr/zas.żyw

Kultura

CZW

Geografia

J.niemiecki

Matematyka

Religia

Techn. gast.

 

Rośl.ozd/wyp.zakł.gas

Podst.ogr/zas.żyw

J.niemiecki

Geografia

Chemia

Historia

Historia

J.niemiecki

Biologia

J.pol.

 

Prowa.dzial

Wyp.zak.gastronomicz

Zaj.prak 2godz.urządz.i piel.

PT

Historia

Informatyka

 Chemia

Religia

Zasady żyw/podst. Ogr

 

Matematyka

J.ang.

 Edukacja dla bezp

J.pol.

Zasady żywienia

Religia

 

Matematyka

 Podst.proj techn. gast.

Podst.proj/ techn. gast.

J.polski

Religia

 

 

Kl III

Kl IV

 

PON

 

J.pol.

Biologia

Matematyka

J.ang.

Religia

 

Biologia

Biologia

J.pol

J.niemiecki

J.niemiecki

Religia

 

 

WT

Historia

Matematyka

Obsł.kon/ochrona i kszt kraj

Obsł kon/ /ochronai kszt kraj

J.polski

J.ang

J.ang

Historia

Matematyka

J.pol.

J.pol.

 

 

ŚR

Matematyka

J.ang.

Org prod.gast/urządz.i piel

Zasady żyw /urządz.i piel

Religia

Matematyka

Matematyka

J.ang

J.ang

Biologia

Biologia

 

 

CZW

Tech.gast

Techn.gastr / urządz.i piel

J.niem zaw. /ochrona i kszt

 

J.ang

J.ang

Matematyka

Matematyka

Historia I sp

Religia

 

Zaj prak.obsł.ko

2godz

Zaj prak.projekt.

2godz

 
 

PT

Techn.gastr / podst.proj

J.angielski

Biologia

J.polski

Matematyka

 

Biologia

Biologia

Historia i sp

Matematyka

J.pol

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor mgr inż. Józef Warchoł

 

 

 

 

 

 
    Moi drodzy na grupie zostały przekazane tematy i zadania do przerobienia z historii dla każdej klasy. Zadania proszę przesyłać na e-mail'a.
 
    mgr Marta Piecuch 
 
 
 

 

Drodzy Uczniowie !
 
Przed Wami być może pierwszy, poważny sprawdzian z dojrzałości  i z odpowiedzialności. Wykorzystajcie ten czas dla siebie ! Przeznaczcie czas w DOMU na samokształcenie – powtórzcie materiał, przeczytajcie, książki, które będziecie omawiali po powrocie do szkoły, sięgnijcie po lektury obowiązkowe i uzupełniające.
 
Zróbcie to dla najważniejszych osób na świecie – dla SAMYCH SIEBIE !
 
Pokażcie, że jesteście dojrzali, odpowiedzialni i kulturalni.
 
Jeśli nie zdążyliście wypożyczyć książki z biblioteki, możecie część z nich znaleźć w bezpłatnych bibliotekach internetowych: 
 
 Pod poniższym linkiem znajdziecie bardzo obszerną listę bibliotek cyfrowych, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych:
 
Zapraszam także do śledzenia programu TVP Kultura , który wychodzi naprzeciw uczniom i emituje wiele ciekawych materiałów, również w oparciu o podstawę programową. Gorąco zachęcam do oglądania:
 
                                                                                           Bibliotekarz: mgr Marta Stachura
 
 
 

 

Moi drodzy

Witam Was serdecznie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Informacje dla klas:

Trzymajcie się zdrowo. wkrótce kolejny temat.

Pozdrawiam mgr Joanna Trześniak

 

 

 

Drodzy Uczniowie!

Przypominam że jesteśmy w stałym kontakcie meilowym, wszystkie informacje odnośnie teorii i zajęć praktycznych otrzymujecie od osób wyznaczonych przeze mnie w każdej z  grup. Otrzymałam od Was już wiele wiadomości z rozwiązaniami zadań które otrzymaliście. W przyszłym tygodniu podam kolejne materiały do wspólnej pracy. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia,

mgr inż. Agnieszka Niemas  

 

 

 
    Drodzy Uczniowie
 
    Wszyscy jesteśmy w nowej sytuacji i z pewnością również wszyscy jesteśmy pełni obaw i niepokoju. Jednak życie toczy się dalej, szkoła istnieje i istnieje również program nauki, który wszyscy musimy realizować.
    Jeśli miałabym szukać jakichkolwiek plusów w dzisiejszej sytuacji, to mam nadzieję, że po powrocie w szkolne mury docenicie realny kontakt z drugim człowiekiem i realną komunikację interpersonalną. Czyli coś,      co w dobie powszechnych komunikatorów internetowych zawsze uważałam za wartość najwyższą.
    Cóż, dzisiaj przychodzi mi przyznać się do własnej niekonsekwencji i muszę Was gorąco namawiać do pozostania w domach i preferowania sposobu życia przeniesionego w rzeczywistość wirtualną.
 
    Proszę Was gorąco i apeluję:
    - dbajcie o siebie i swoich najbliższych
    - ograniczcie do minimum wychodzenie z domu
    - pomagajcie Rodzicom, dla Nich również jest to trudne
    - realizujcie program nauki, poświęcając przynajmniej kilka godzin na zadany materiał
    - realizujcie Wasze pasje rozwijając się, wędrując wirtualnie po miastach, muzeach, czytając książki.
 
    Tak jak zawsze, jestem do Waszej dyspozycji. Wychowawcy klas udostępnią mój kontakt e- mail i nr telefonu i w razie potrzeby kontaktujcie się ze mną w sprawach ważnych lub mniej ważnych;)
 
    Pozdrawiam Was gorąco i tęsknie za Wami wszystkimi i za każdym z osobna;)
    3majcie się zdrowo:)
 
 
                                                                pedagog szkolny mgr Monika Krzysztoń
 

 

Drodzy uczniowie przypominam, że każda klasa na grupie klasowej dostala materiały z poszczególnych przedmiotów. Proszę się z nimi zapoznać. W razie problemów lub pytań proszę o kontakt. 

Pozdrawiam serdecznie

mgr Iwona Brach

 

 

Strona 2 z 62

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz