Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej w dniach 13-14.03.2012 roku brali udział w realizacji projektu „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym” realizowanego w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt był realizowany przez Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie. Po szkoleniu zwiedzili też Kraków.

Podczas dwudniowego szkolenia młodzież:

  • zdobyła wiedzę i praktyczną umiejętność w zakresie obsługi programów komputerowych i korzystania z Internetu w zarządzaniu gospodarstwem rolnym,
  • zdobyła umiejętność samodzielnego wypełniania wniosków o płatności obszarowe,
  • zapoznała się z zasadami sporządzania biznes-planów, prowadzenia rachunkowości rolnej oraz z programami z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W dniach 5-9 marca odbył się Tydzien chleba na zakwasie.

Miłość niejedno ma imię – pod takim hasłem już po raz trzeci w Powiatowym Centrum Edukacji w Gorlicach odbył się Walentynowy Konkurs Recytatorski. Uczniowie naszej szkoły przygotowali utwory poetyckie:

  • Anna Haluch „Upojenie” Stanisława Grochowiaka,
  • Magdalena Michalik „Bliscy i oddaleni” Jana Twardowskiego,
  • Paweł Jakubowski „Halucynacja” K. Przerwy – Tetmajera.

Przygotowanie merytoryczne - Sławomir Ornatowski, opieka Monika Krzysztoń.

 UWAGA!

Zebranie rodziców informujące o wynikach nauczania za semestr I odbędzie się we wtorek 31 stycznia o godzinie 15.

Strona 116 z 129

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz